Tillgänglighet för WCAG Learning

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Du får gärna berätta för oss om det är något som inte är tillgängligt för dig.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du får gärna kontakta oss om något innehåll inte är tillgängligt. Vi svarar på frågor samma dag.

Du kan ringa till oss på telefon 08 – 121 54 950

Du kan mejla till oss på kontakt@wcagnetworks.com