Skriv en egen tillgänglighetsredogörelse

Alla som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) ska ha en tillgänglighetsredogörelse. En tillgänglighetsredogörelse är en beskrivning av hur tillgänglig till exempel en webbplats eller app är. Presentationen ska bland annat beskriva vilka brister som finns, datum för senaste uppdatering, hur den är granskad samt en meddelandefunktion eller en länk till en sådan. Redogörelsen ska också vara lätt att hitta, på en webbplats är det bra att länka till den i sidfoten och i en app ska den gärna finnas där användaren laddar ner appen men även på webbplatsen. Det är viktigt med detaljerad och uppdaterad redogörelse så att användare kan se vilket innehåll som inte är tillgängligt.

Mallar för tillgänglighetsredogörelse

DIGG har mallar på redogörelser som du som aktör kan utgå från som exempel. Ni kan ladda ner dem från digg.se.

Ladda ner mall för tillgänglighetsredogörelse för webbplats i Word från digg.se

Ladda ner mall för tillgänglighetsredogörelse för App i word från digg.se

Fyll i tillgänglighetsredogörelsen

Nu är det dags att fylla i mallen för tillgänglighetsredogörelsen med information om den digitala servicen. I mallen finns platshållare. {…} betyder att informationen är obligatorisk att fylla i medan […] är för frivillig information. Frivillig information kan vara till exempel hur lång tid användaren kan förvänta sig att få svar på sin fråga eller länk till en granskningsrapport. Obligatorisk information är till exempel om servicen är helt, delvis eller inte förenlig med lagkraven.

Redogörelsen ska innehålla:

 • Namn på organisationen som står bakom webbplatsen eller appen
 • Namn på webbplatsen eller appen.
 • Om den är helt förenlig, delvis förenlig eller inte förenlig med lagen.
 • Detaljerad, fullständig och tydlig förteckning av innehåll som inte är tillgängligt
 • Skälen till varför innehåll inte är tillgängligt.
 • Datum för bedömning.
 • Datum för senaste uppdatering av redogörelse.
 • Granskningsmetod (till exempel självskattning, granskning av extern part).
 • Tillgänglig meddelandefunktion eller länk till sådan, det räcker alltså inte att lämna e-postadress eller telefonnummer.
 • Länk till DIGG:s anmälningsfunktion (https://www.digg.se/tdosanmalan) om användaren vill anmäla bristande tillgänglighet till DIGG.
 • Redogörelse av innehåll som undantagits på grund av oskäligt betungande anpassning (12 §) med tydlig motivering.

Skriv tydliga brister

För att användare ska få så mycket information som möjligt behöver bristerna beskrivas tydligt i redogörelsen. Använd enkelt språk och fokusera på användaren, inte DIGG eller utvecklaren. Till exempel kan man lista problem utifrån användningssituationer så som nedsatt eller ingen syn. Se till att bristerna är detaljerade och har fullständiga beskrivningar.

Här är några exempel på hur brister kan förklaras:

 • Bildspel på startsidan går inte att använda med tangentbord, det finns ingen möjlighet för användaren att navigera till nästa bild.
 • Användare informeras inte i förväg om vilka fält som är obligatoriska i registrerings- och uppdateringsformulären. De upptäcker detta först efter att ha gjort ett fel.
 • På startsidan finns det animerade texter som hela tiden är i rörelse, det går inte att stoppa animationen.

Problem med att fylla i tillgänglighetsredogörelsen?

Behöver ni hjälp med att fylla i tillgänglighetsredogörelsen eller att granska webbplatsen? Skicka ett mejl till kontakt@wcagnetworks.com så återkommer vi med offert.