Word – Tillgänglighetsanpassa

En grundläggande utbildning där du får lära dig att tillgänglighetsanpassa Word-dokument. Du lär dig också att tillgänglighetsanpassa för export till PDF. Du behöver inga förkunskaper för kursen. Vi guidar dig avsnitt för avsnitt hur du tillgänglighetsanpassar Word-dokument.