Skärmläsare

Kursen innehåller fem filmer som visar hur det är för användare med skärmläsare när element inte är tillgängliga. Vi kommer också visa hur det låter när det är tillgängligt för att visa på skillnaden.

I kursen används en skärmläsare som heter VoiceOver för Mac-datorer. Den programvaran finns redan installerad på alla Mac-datorer.

Om du använder PC finns det flera olika skärmläsare. Populärast är NVDA och Jaws. Nedan hittar du länkar med information om de olika skärmläsarna och hur du aktiverar eller installerar de.

Vi gjorde en testsida som du kan använda för att testa skärmläsare.