PDF – Tillgänglighetsanpassa

En grundläggande utbildning i att tillgänglighetsanpassa PDF-dokument. Du behöver inga förkunskaper för kursen, men programmet Adobe Acrobat Pro. Vi guidar dig avsnitt för avsnitt i hur du tillgänglighetsanpassar PDF-dokument.