PDF och JavaScript

I den här korta kursen går vi igenom hur man kan lägga till JavaScript i PDF-dokument. Det är användbart för att göra PDF:er mer interaktiva, men det finns också risker vi bör vara medvetna om.

Verktyget JavaScript: JavaScript är ett programmeringsspråk som oftast används för att göra webbsidor mer interaktiva. Men det kan också användas i PDF-dokument för att till exempel hjälpa till med formulär eller visa anpassat innehåll.

JavaScript via formulärsfälten: Det kan göra det lättare att fylla i dem, till exempel genom att automatiskt räkna ut summor eller validera indata.

Sammanfattningsvis är JavaScript i PDF ett kraftfullt verktyg för att göra dokument mer funktionella, men det är viktigt att använda det på ett säkert sätt.