PAC – Testa tillgänglighet i pdf

Att använda PAC (PDF Accessibility Checker) för att testa tillgängligheten i PDF-dokument är en viktig del av processen för att skapa tillgängliga dokument. PAC är ett kostnadsfritt verktyg som erbjuder en detaljerad analys av om ett PDF-dokument uppfyller tillgänglighetsstandarder som WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) och PDF/UA (PDF/Universal Accessibility). Genom att använda PAC kan du lära dig att identifiera och korrigera vanliga fel och brister i PDF-dokument, vilket gör dem mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Några avsnitt har engelska namn för att matcha det som visas i verktyget, men filmerna är på svenska.

PAC finns endast för Windows.

Du kan ladda ner PAC här:
pdfua.foundation/en/pdf-accessibility-checker-pac

samt en nyare version här:

pac.pdf-accessibility.org/en